معاونت آموزشی در یک نگاه

 


در دانشگاه هر دانشجو در طول دوره تحصیلات خود بیشترین ارتباط را با حوزه آموزش دارد. مجموعه وظایفی که حوزه آموزش عهده دار است در تعیین نوع و کیفیت آموزش به دانشجویان تأثیرگذار است .

از آنجایی که ارزیابی و جذب اعضای هیأت علمی، برگزاری و برنامه ریزی کلاس ها، امور امتحانات، سنجش و نظارت، خدمات آموزشی و رایانه ای از جمله وظایف حوزه آموزش می باشد لذا نحوه مدیریت و ساختاربندی وظایف فوق نقش تعیین کننده ای در کیفیت رسالت اصلی دانشگاه یعنی آموزش دارد.

از ابتدای تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه تا کنون  آقایان: منوچهر گودرزی (1/11/72 تا 1/7/75 ) ، ایوب پارچه باف جدید (1/7/75 تا 4/9/76 ) ،فرید مسعودی (4/9/76 تا 6/11/78 ) ،هومن سالاری (6/11/78 تا 22/10/80 ) ،بابک وثوق (22/10/80/ تا 15/9/82 ) ،دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه (15/9/82 تا 12/5/83 ) ،دکتر حمید رضا کاشفی (15/5/83 تا 3/11/84 ) ،دکتر نوذر قنبری (30/11/84 تا 19/6/87 ) ،منصور صادقی ( 20/6/87 تا 29/11/87 ) ، دکتر حمیدرضا عبدالمحمدی (29/11/87 تا 28/4/89) ، خانم دکتر فرانک موسوی ( 89-91) و دکتر  فریبرز یوسفوند ( 91-92 ) ، آقای دکتر مسلم رستمی (96-93) ، آقای دکتر محمد هادی توانا (97-96) عهده دار مسئولیت معاونت آموزشی واحد بوده اند.

در حال حاضر جناب آقای دکتر فریبرز یوسفوند به عنوان معاون آموزشی واحد از اردیبهشت ماه سال 98 مشغول فعالیت می باشند.

 

جهت مشاهده رزومه ایشان اینجا را کلیک نمایید.