نام و نام خانوادگی: فرشاد پرهام­نیا

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری تخصصی Description: C:\Users\R!!!\Pictures\parhamniya.jpg

مرتبه علمی: مربی پایه 9

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش­شناسی

شماره تماس داخلی: 2292

پست الکترونیکی:fparhamnia@iauksh.ac.ir و fparhamnia@yahoo.com