نام و نام خانوادگی: فرشاد پرهام ­نیا

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی Description: C:\Users\R!!!\Pictures\parhamniya.jpg

مرتبه علمی: استاد یار

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش ­شناسی

شماره تماس داخلی: 2292

پست الکترونیکی:fparhamnia@iauksh.ac.ir و fparhamnia@yahoo.com