مدارک لازم جهت فراغت از تحصیل

·         تهیه فیش بانکی مطابق با بخشنامه زیر

·         دو قطعه عکس

·         دو قطعه تمبر

·         فتو کپی مدرک پایه و شناسنامه و کارت پایان خدمت.