سوالات متداول کاردانی و کارشناسی

 

1. دوره کاردانی پیوسته چیست؟

این مقطع مربوط به دارندگان دیپلم­های سه ساله فنی و حرفه ای و کارودانش می­باشد.

تذکر 1- پذیرش دارندگان دیپلم های سه ساله نظری ، نظام قدیم و پیش دانشگاهی با گذراندن 12 واحد دروس جبرانی در این مقطع در رشته مورد تقاضا بلامانع است.

تذکر 2- دارندگان دیپلم های سه ساله( فنی و حرفه ای و کارودانش) که با رشته مورد پذیرش نامتجانس می باشد ملزم به گذراندن 16 واحد دروس جبرانی در رشته مورد تقاضا می باشند.

2. دوره  کارشناسی پیوسته چیست؟

این مقطع مربوط به دارندگان مدرک پیش دانشگاهی می باشد.

تذکر - دارندگان مدرک پیش دانشگاهی می توانند در هر رشته مورد تقاضا در این مقطع ثبت نام نمایند.

3. دوره ( مقطع ) کارشناسی نا پیوسته چیست؟

این مقطع مربوط به دارندگان مدرک فوق دیپلم (کاردانی) می باشد و دارندگان مدرک کاردانی می توانند در هر رشته مورد تقاضا در این مقطع ثبت نام نمایند.

4. حداکثر واحد انتخابی در هر ترم (کاردانی و کارشناسی) چگونه است؟

دانشجویانی که میانگین ترمی آنها کمتر از 12 می­باشد(مشروط ) مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند.
دانشجویانی که میانگین ترمی آنها بین 12 تا 99 /16باشد مجاز به انتخاب حداکثر 20 واحد درسی در نیمسال بعدمی باشند.
دانشجویانی که میانگین ترمی آنها 17 و بالاتر باشد مجاز به انتخاب حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند.
تبصره: دانشجویان ترم آخر حتی در صورت مشروطی در ترم قبل ، مجاز به انتخاب حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند.
اخذ دروس وصایا و روخوانی قرآن کریم علاوه بر تعداد واحد های فوق الذکر در نیمسال بلا مانع است.

5. حداقل واحد انتخابی در هرترم(کاردانی و کارشناسی)چگونه است؟

دانشجو موظف به اخذ حداقل 12 واحد (با احتساب وصایا و روخوانی قرآن)می باشد.

6. شرایط اخذ دروس پیشنیاز وابسته چگونه است؟

در صورتی که دانشجو از یک درس پیشنیاز نمره قبولی نیاورد یا پس از شرکت در کلاسها در امتحان شرکت ننماید مجاز است درس پیشنیاز را به همراه درس وابسته به صورت همزمان اخذ نماید.

7 . حداکثرسنوات مجاز تحصیلی برای هر مقطع را مشخص کنید.

طبق بخشنامه آموزشی حداکثر سنوات تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و همچنین کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد دو ونیم سال(5 ترم) و برای کارشناسی پیوسته 5 سال (10 ترم) می باشد .

در ضمن میزان سنوات دانشجویان مشمول ، با توجه به مقررات نظام وظیفه تصمیم گیری می شود.

8. معادلسازی دروس به چه صورت می باشد؟

در صورتی که دانشجو قبل ازورود به تحصیلات دانشگاه دروسی را دردانشگاه آزاد اسلامی و یا مؤسسه آموزش عالی دیگری که مورد تأییدوزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد گذرانده باشد،می تواند دروسی را که از نظر سر فصل و محتوی حداقل 80% تشابه به سر فصل داشته باشد و تعداد واحد درسی مشابه ای را داشته باشد را معادلسازی نماید . لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر برای مقطع کاردانی و کارشناسی نباید از 12کمتر باشد .

9. اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو به چه صورت است؟

دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در طول تحصیل مجازبه اخذ2ترم طبق آیین نامه و1 ترم در موارد خاص ودانشجویان دوره کارشناسی پیوسته در طول تحصیل مجازبه اخذ 4 ترم طبق آیین نامه و 2ترم در مواردخاص استفاده از مرخصی هستند.

10. تعداد واحد درسی مجاز جهت انتخاب دوره تابستان چگونه است؟

حداکثرواحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستان برای مقطع کاردانی و کارشناسی10 واحد وبرای ممتازین و فارغ التحصیلان 12 واحد درسی می باشد.

11. تفاوت کاردانی پیوسته و ناپیوسته در چیست؟

کاردانی پیوسته شامل دانش آموختگانی است که بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده باشند .
کاردانی ناپیوسته شامل دانش آموختگان که پس از گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده باشند

12. چنانچه دانشجوئی 2 درس همنیاز را با هم اخذ نماید و یکی از آنها را نگذراند،وضعیت درس دیگر چگونه است؟

مردودی در یکی از دروس هم نیاز باعث حذف درس دیگر نمی شود ویا به عبارتی نمرات دروس همنیاز مستقل از هم میباشد ولی این دروس هنگام اخذ باید هم زمان اخذ گردند.

13. شرایط اخذ دروس معرفی به استاد چگونه است؟

در صورتی که دانشجو کلیه دروس دوره را با موفقیت بگذراند و حداکثر 4 واحد درسی باقیمانده باشد می تواند درس یادروس مورد نظر را خارج از تقویم دانشگاهی از طریق ارجاع به استاد بگذراند.

اخذ دروس وصایا و روخوانی قرآن کریم علاوه بر تعداد واحد های فوق الذکر درمعرفی به استاد بلا مانع است.

14. تغییر رشته در دانشگاه آزاد چگونه است؟

 تغییر رشته تحصیلی صرفاً با شرکت در آزمون مجدد یا ثبت نام در بدون آزمون از طریق سایت(www.azmoon.org) امکان پذیر می باشد.

15. چگونه دانشجو میتواند از وضعیت تحصیلی خود ،واحدهای گذرانده و واحدهای باقیمانده مطلع گردد؟

هردانشجو موظف است بعد از پایان هر ترم وضعیت نمرات خود را از طریق سایت بررسی نماید و در صورت تمایل ضمن اخذ کارنامه کلی از سایت آن را با سیلابس دروس خود مطابقت داده از تعداد واحد های گذرانده و باقیمانده مطلع گرددو در صورت داشتن هرگونه سوال در این رابطه به کارشناس آموزش یا مدیر گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.

16. در صورتی که دانشجو نسبت به نمره اعلام شده پایان ترم اعتراض داشته باشد چگونه پیگیری نماید؟

هر دانشجو در صورتی که نسبت به نمره اعلام شده خود اعتراض دارد می تواند حداکثر یک هفته بعد از اعلام نمره،اعتراض خودرا از طریق سایت اعلام نماید.

17. در خصوص اقدامات دانشجو برای شرکت در امتحانات توضیح دهید.

هر دانشجو موظف است بر اساس اطلاعیه اعلام شده از طرف آموزش قبل از شروع امتحانات نسبت به در یافت کارت ورود به جلسه اقدام نماید بدیهی است داشتن کارت ورود به جلسه در جلسه امتحان الزامی است.ضمناً هر دانشجو بعد از حضور در جلسه امتحان موظف به امضاء لیست حضور و غیاب می باشد.

18. شرایط اخراجی دانشجو را شرح دهید.

دانشجویان در صورت مشروطی بیش از حد و یا اتمام سنوات آموزشی از دانشگاه اخراج می گردند.

19. نحوه اخذ گواهی اشتغال به تحصیل چگونه است؟

گرفتن گواهی اشتغال به تحصیل تنها از طریق درخواست حضوری به دفتر خدمات آموزشی دانشکده امکان پذیر می باشد .

20. در مورد ماده 55 توضیح دهید.

در مواردي كه واحد دانشگاهي مبدأ نتواند بعضي از دروس الزامي دوره را در يك نيمسال معين عرضه نمايد ، دانشجو مي تواند باصلاحديد واحد دانشگاهي مبدأ وموافقت واحد دانشگاهي مقصد فقط براي يكبار در طول دوره تحصيل ،كمتر از حداقل واحدهاي درسي مجاز تعيين شده ( 11 واحد براي تمام وقت ها و 9 واحد براي پاره وقت) در يك نيمسال را در واحد يا واحدهاي ديگر دانشگاهي بگذراند.

21. رعایت پیشنیاز دروس بر عهده چه کسی است؟

با توجه به اینکه چارت درسی هر رشته در اختیار دانشجو قرار می گیرد رعایت این قضیه بر عهده خود دانشجو است در ضمن عدم پیشنیاز در ترم آخر در صورتی که 24 واحد باقیمانده داشته باشد بلامانع است. 

22. کدام گروه پذیرفته شدگان می توانند در مقطع کارشناسی پیوسته ثبت نام نمایند؟

دانشجویان دارای مدرک پایه دیپلم نظام قدیم یا پایان پیش دانشگاهی یا فوق دیپلم پیوسته می توانند در مقطع کارشناسی پیوسته ثبت نام نمایند

23. در مورد دروس پيشنياز دانشگاهي توضيح دهيد. 

دانشجويان دوره هاي کارشناسي پيوسته و کارداني ناپيوسته با توجه به نمره خام بعضي از دروس آزمون که کمتر از 3/33٪ باشد ملزم به اخذ و گذراندن دروس پيشنياز دانشگاهي بسته به نوع رشته تحصيلي خود مي باشند. اخذ دروس پيشنياز در سال اول تحصيلي الزامي است.

24. آیا امکان معاف شدن از درس پیشنیاز وجود دارد؟

خیر

25. سنوات مجاز ادامه تحصیل برای مشمولین نظام وظیفه چند ترم است؟

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 5 ترم

کارشناسی پیوسته 10 ترم

26. در صورت پایان سنوات فوق الذکر وضعیت تحصیلی دانشجو چگونه خواهد بود؟

تنها در صورتی دانشجوی مشمول حق ادامه تحصیل را خواهد داشت که موارد در کمیسیون موارد خاص واحد مطرح شود و با نظام وظیفه جهت اخذ مجوز مکاتبه شود.

27. آیا امکان معادلسازی از مقطع پایین تر (کاردانی) به مقطع بالاتر (کارشناسی ناپیوسته) وجود دارد؟

خیر

28. در خواست حذف کلیه واحدهای انتخابی در یک نیمسال به چه صورت است؟

تنها در صورتی مجاز است که دانشجو طبق نظر شورای آموزشی قادر به ادامه تحصیل نباشد در اینصورت نیمسال مذکور مرخصی محسوب می گردد.

 29.چگونه باید از نمرات پایان ترم مطلع شد؟

جهت اطلاع از نمرات خود می توانید به وب سایت دانشگاه، پورتال آموزشی دانشجویان مراجعه نموده و پس از وارد كردن نام كاربري و رمز عبور خود نمره خود را مشاهد نمایید. نمره ای که توسط استاد در سایت ثبت می شود ابتدا در قسمت اعتراض نمرات قابل مشاهده می باشد. بعد از پایان مهلت اعتراض نمرات وارد کارنامه دانشجو شده و قطعی می شود.

30. مهلت اعتراض به نمرات در سایت چند روز است؟

 پس از تاریخ ثبت نمره توسط استاد به مدت یک هفته فرصت خواهید داشت تا نسبت به ثبت اعتراض در سیستم اقدام نمایید. بدیهی است پس از گذشت این مهلت  ثبت اعتراض امکان پذیر نمی باشد.

 31.جهت غیبت در جلسه امتحان بیش از 3 درس چه اقدامی از طرف دانشجو باید صورت گیرد؟ 

دانشجو موظف است ضمن مراجعه به خدمات آموزشی دانشکده دلیل غیبت خود را توضیح داده و ضمن ارائه مدارک مستند به شورای آموزشی نسبت به حذف دروس اقدام نمایید. مثلاً در صورت بیماری باید گواهی پزشکی را به تایید پزشک معتمد رسانیده و با تکمیل فرم شورا اقدامات لازم در این خصوص را انجام دهد.

32.نمره قبولی درس آشنایی با قرآن چند است؟    

 نمره قبولی در درس آشنایی با قرآن کریم 12 می باشد.

33.شرایط استفاده از معرفی به استاد (ماده20) چیست؟

 در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 6 واحد درس نظری باقیمانده داشته باشد می تواند آنرا بصورت معرفی به استاد امتحان دهد. دروس عملی را نمی توان به صورت معرفی به استاد اخذ کرد.

34. اگر معدل کل در زمان فارغ التحصیلی زیر 12 باشد چه مشکلی ایجاد خواهد شد؟

 اگر معدل کل زیر 12 باشد به هیچ عنوان مدرک تحصیلی صادر نمی­گردد. این قبیل دانشجویان برای ارتقا معدل تا 12 بایستی پس از گذراندن تمامی دروس بلافاصله به کارشناس مربوطه مراجعه نموده و نسبت به انتخاب چند واحد درسی بصورت ارتقاء معدل (ماده47) اقدام نمایند. اگر با اخذ حداکثر 6 واحد معدل به 12 برسد به صورت معرفی به استاد قابل اقدام است. در غیر این صورت دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا حداکثر 14 واحد و دانشجویان کارشناسی تا 20 واحد می توانند بصورت ترمی انتخاب واحد نمایند.

 35.علت اینکه نمره در بخش اعتراضات دیده می شود اما در کارنامه مشاهده نمی گردد چیست؟

پس از تایید اولیه نمرات توسط استاد، تا یک هفته جهت اعتراض مهلت داده می شود. پس از یک هفته، استاد نمرات را تایید نهایی می کند و نمره وارد کارنامه می شود.

36.ترم آخر شامل چه ترمی می شود و چه شرایطی دارد؟.

  1. 24 واحد به جزء وصیت و قرآن کریم مانده باشد ترم آخر محسوب می شود.
  2. رعایت پیش نیازدر این ترم در صورت تایید مدیر گروه لازم نیست.

37.انتخاب همزمان دروس پیش نیاز و وابسته امکان دارد؟

 در صورتی که در مورد درس پیش نیاز یک بار عدم اخذ نمره قبولی، حذف غیبت کلاسی توسط استاد و یا غیبت جلسه امتحان رخ داده باشد می توان این کار را انجام داد.

38. وضعیت نمره قبولی در درس وابسته و عدم اخذ نمره قبولی در درس پیش نیاز چگونه است؟

 نمره قبولی درس وابسته به قوت خود باقی می­ماند ولی باید درس پیش نیاز در ترم بعد انتخاب شود.

  39.اگر میانگین کل کمتر از 12 باشد(مشروط) چند واحد درسی انتخاب نمایم؟

 حداکثر تا 14 واحد درسی بدون احتساب دروس وصیت نامه و آشنایی با قرآن

 40. وضعیت دانشجویانی که در انتخاب واحد رعایت پیش نیاز، هم نیاز، وابسته و سقف دروس را نکرده باشند چگونه است؟

 مسئولیت این امر به عهده دانشجو بوده و آموزش موظف به حذف دروس مازاد می باشد.

 41. محاسبه نمره دانشجویانی که در یک درس چند بار مردود می گردند چیست؟

فقط نمره مردودی بار اول در میانگین کل محاسبه می گردد و نمرات مردودی بعدی بلااثر است(به غیر از ارشد، دکتری و پرستاری و مامایی)

 42.در خصوص آیین نامه دانشجو برای شرکت در امتحانات توضیح دهید؟

 هر دانشجو موظف است بر اساس اطلاعیه اعلام شده از طرف آموزش قبل از شروع امتحانات نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه و بعد از آن جهت تایید آموزش اقدام نماید بدیهی است داشتن کارت ورود به جلسه در جلسه امتحان الزامی است. ضمناً هر دانشجو بعد از حضور در جلسه امتحان موظف به امضاء لیست حضور و غیاب می باشد در غیر اینصورت دانشجوی غایب محسوب می شود.

43. آیا گذراندن درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی الزامی است؟

این درس برای کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ورودی 91 به بعد الزامی است.

 44. ماده 43 آئین نامه آموزشی چیست؟

در مواردي مانند دروس پروژه نهايي كار آموزي كارورزي عمليات صحرايي تمرين دبيري كه به تشخيص استاد و تائيد گروه آموزشي مربوط تكميل آنها در مدت زمان تعيين شده ميسر نباشد آن درس يا دروس ناتمام تلقي مي شو.د .

 الف.نمره دروس ناتمام ماخوذه در نيمسال اول بايد حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان دوره تابستان همان سال تحصيلي قطعي شود

 ب. نمره دروس ناتمام ماخوذه در نيمسال دوم يا دوره تابستان بايد حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال اول سال تحصيلي بعدي قطعي شود.

در غير اين صورت دروس ناتمام حذف شده و دانشجو بايد با نظر گروه آموزشي در اولين فرصت ممكن نسبت به انتخاب و گذراندن دروس مورد نظر اقدام نمايد

 45: آیا نمرات دروس پیش دانشگاهی در میانگین کل نمرات تأثیری دارد ؟

نمرات این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.

 46.در مورد "درس جبرانی" توضیح دهید؟

دروس جبرانی مختص دوره های کارشناسی ناپیوسته است، دروس جبرانی دوره کارشناسی ناپیوسته صرفاً بر اساس نظر گروه آموزشی ارائه می­شود که قاعدتاً باید در اولین نیمسال تحصیلی اخذ شود.

47. در مورد دروس "پیشنیاز دانشگاهی" توضیح دهید.

دانشجویان دوره های کارشناسی پیوسته با توجه به نمره خام بعضی از دروس آزمون که کمتر از 33/33 درصد باشد ملزم به اخذ و گذراندن دروس پیشنیاز دانشگاهی بسته به نوع رشته تحصیلی خود می باشند. این دروس در سال اول تحصیلی به دانشجو ارائه شوند.

 

در صورت هر گونه سوالی، دانشجو بایستی به کارشناسان آموزش و خدمات آموزشی دانشکده­ها مراجعه نمایند.