دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 

ردیف

مقطع کارشناسی پیوسته

مقطع کارشناسی ناپیوسته

1

زیست شناسی سلولی و ملکولی

حسابداری

2

حسابداری

مدیریت بازرگانی

3

علوم سیاسی

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

4

علوم تربیتی

آموزش و پرورش ابتدایی

5

مدیریت بازرگانی

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

6

علوم ورزشی

مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

7

شیمی

مهندسی  فن آوری صنایع شیمایی

8

مهندسی شیمی

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

9

شیمی کاربردی

مهندسی اجرایی عمران

10

شیمی محض

معماری

11

مهندسی برق

آموزش زبان انگلیسی

12

مهندسی صنایع

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

13

مهندسی کامپیوتر

آموزش دینی و عربی

14

مهندسی معماری

علوم اطلاعات و دانش شناسی

15

آموزش زبان انگلیسی

اموزش ریاضی

16

مهندسی مکانیک

امار

17

علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی فن آوری مکانیک ماشین های راهسازی و راهداری

18

روانشناسی

مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه

19

فیزیک

مهندسی آبیاری

20

زبان و ادبیات فارسی

مهندسی ماشین های کشاورزی

21

زبان و ادبیات عربی

مهندسی تولیدات دامی

22

اقتصاد

مهندسی تولیدات گیاهی – باغبانی

23

جغرافیا

مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی

24

'گردشگری

مهندسی منابع طبیعی شیلات

25

علم اطلات و دانش شناسی

ارتابطات تصویری

26

ریاضیات و کاربردها

مهندسی شهرسازی

27

آمار

 

28

علوم و مهندسی شیلات

 

29

مهندسی علوم دامی

 

30

علوم و مهندسی آب

 

31

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 

32

مهندسی مکانیک بیوسیستم

 

33

مهندسی تولیدو ژنتیک گیاهی

 

34

اقتصاد کشاورزی

 

35

مشاوره- مشاوره و راهنمایی

 
36

مشاوره

 

 

 

 

 

 

 


توجه : مقطع کارشناسی پیوسته رشته های : عمران –حقوق- پرستاری -علوم ازمایشگاهی  - بهداشت عمومی از طریق آزمون سراسری می باشد.

ضمنا دارندگان مدرک پیش دانشگاهی مجاز به ثبت نام در مقطع کارشناسی پیوسته  می باشد.

جهت ثبت نام در مقطع کاردانی به دانشگاه سما واقع در بلوار زن به سمت الهیه مراجعه نمایید

شماره تماس با مسئول ثبت نام :   مستقیم 08337252220              -       08337243181 – داخلی 2316