بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان دوره دکتری تخصصی

به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری تخصصی که در نیمسال دوم 98-97 درس آزمون جامع انتخاب کرده‌اند می‌رساند، تاریخ آزمون کتبی 11/4/98 و تاریخ آزمون شفاهی 12/4/98 می‌باشد.

محل برگزاری آزمون

- رشته‌های دانشکده علوم انسانی در دانشکده علوم انسانی

- رشته‌های حقوق و علوم سیاسی، علوم پایه, علوم کشاورزی و فنی و مهندسی در دانشکده علوم پایه

 

                                                                                                                                                                          حوزه آموزش دانشگاه