بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان دوره دکتری تخصصی

به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری تخصصی که آزمون جامع را در نیمسال اول 97-98 انتخاب نموده اند می رساند که زمان برگزاری این آزمون در روز سه شنبه مورخ 1397/10/4 راس ساعت 8 صبح در دو حوزه برگزار می گردد.

- دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

- دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی , علوم پایه , علوم کشاورزی , و فنی و مهندسی در دانشکده علوم پایه

 

                                                                                         حوزه آموزش دانشگاه