بسمه تعالی

اطلاعیه مهم آزمون جامع دکتری تخصصی

آزمون کتبی امتحان جامع نیمسال دوم 96-95 در مورخ 27/02/1396 در دانشکده­ها به شرح زیر برگزار می­گردد:

ا. دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی: مکان آزمون در همان دانشکده

2. دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی: مکان آزمون در همان دانشکده

3. دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی: مکان آزمون در سالن دانشکده علوم پایه

4. دانشجویان رشته علوم پایه و کشاورزی: مکان در همان دانشکده

در ضمن تاریخ آزمون شفاهی توسط گروه آموزشی اطلاع رسانی خواهد شد

 

                                                            حوزه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی