معرفی مسئول ثبت نام :

**************

نام و نام خانوادگی : ناهید تومک

اهم وظایف:

  • هماهنگی با مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه جهت کلیه امور ثبت نام
  • هماهنگی ایجاد حوزه ثبت نام در واحد.
  • پاسخگویی به علاقمندان به ثبت نام در رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
  • تشکیل پرونده جهت ثبت نام کنندگان در واحد و پس از تکمیل فرم ها و مدارک لازم ارجاع داوطلبان به گروه های آموزشی مربوطه.
  • ارتباط مستمر با حوزه نظام وظیفه جهت مشمولان .
  • ارتباط مستمر با حوزه ها و معاونت های واحد.
  • انجام تمامی امور مربوط به ثبت نام داوطلبان بدون آزمون و با آزمون در تمامی مقاطع تحصیلی.