لیست رشته های بدون آزمون                     
 

ردیف

مقطع کارشناسی پیوسته )دارندگان مدرک پیش دانشگاهی ودیپلم نظام قدیم)

مقطع کارشناسی ناپیوسته (دارندگان مدرک کاردانی)

1

زیست شناسی سلولی و ملکولی

حسابداری

2

حسابداری

مدیریت بازرگانی

3

علوم سیاسی

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

4

علوم تربیتی

آموزش و پرورش ابتدایی

5

مدیریت بازرگانی

مهندسی شهرسازی

6

علوم ورزشی

مهندسی تکنولوژی برق قدرت

7

مشاوره

مهندسی  فن آوری صنایع شیمایی

8

مهندسی شیمی

مهندسی نرم افزار کامپیوتر

9

شیمی کاربردی

مهندسی اجرایی عمران

10

شیمی محض

معماری

11

مهندسی برق

آموزش زبان انگلیسی

12

مهندسی صنایع

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی*

13

مهندسی کامپیوتر

آموزش دینی و عربی*

14

مهندسی معماری

کارشناسی حرفه ای علوم کتابداری واطلاع رسانی

15

آموزش زبان انگلیسی

آموزش ریاضی*

16

مهندسی مکانیک

آمار*

17

علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی فن آوری مکانیک ماشین آلات راه سازی و راهداری*

18

روانشناسی

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

19

فیزیک

مهندسی آبیاری*

20

زبان و ادبیات فارسی

مهندسی ماشین های کشاورزی*

21

زبان و ادبیات عربی*

مهندسی تولیدات دامی*

22

اقتصاد*

مهندسی تولیدات گیاهی باغبانی*

23

جغرافیا*

مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی*

24

'گردشگری*

مهندسی منابع طبیعی شیلات*

25

علم اطلات و دانش شناسی*

ارتباط تصویری*

26

ریاضیات و کاربردها*

مهندسی شهرسازی

27

آمار*

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی 

28

علوم و مهندسی شیلات*

مهندسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات (ICT)  -مخابرات

29

علوم دامی*

 

30

علوم و مهندسی آب*

 

31

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی*

 

32

مهندسی مکانیک بیوسیستم*

 

33

مهندسی تولیدو ژنتیک گیاهی*

 

34

اقتصاد کشاورزی*

 

35

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 
36

مدیریت کسب کارهای کوچک

 
37

علوم و فرآن و حدیث

 
38

ایمنی صنعتی