بخشنامه های آموزشی و دانشجویی

آیین  نامه امتحانات  

شرکت دانشجویان مقطع دکترا در آزمون زبان

عدم امکان دفاع پیش از موعد

دستورعمل ساماندهی چگونگی پرداخت شهریه و سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی
غیبت دانشجویان کارشناسی ارشد
ترمیم معدل کارشناسی ارشد

سقف سنوات تحصیلی دانشجویان مشمول 

چگونگی اجرای درس دفاع مقدس

چگونگی اجرای درس دانش خانواده

نقل و انتقال دانشجویی

اصلاحیه ماده43 دروس ناتمام

چگونگی اجرای درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

شرح وظایف مدیران گروه

 بخشنامه گذرندان درس وصایا در دوره دکتری
ارزیابی آموزشی و پژوهشی
جبرانی دکتری
جبرانی دکتری 2
سقف مجاز درس
غیبت 
وصیت نامه امام
بخشنامه ورزشی
بخشنامه ادامه تحصیل کارکنان و اعضای هیات علمی در محل خدمت
آیین نامه جدید ماده 25
بخشنامه زبان انگلیسی