حوزه معاونت آموزشی در یک نگاه:

اهمیت حوزه معاونت آموزشی:

 

چنین گفت پیغمبر راستگوی               زگهواره تا گور دانش بجوی

از مهمترین جایگاه های ارتباطی هر دانشجو طی دوران شکوفای تحصیلی حوزه­ی  آموزش است.

مجموعه وظایفی که حوزه­ی آموزش هر دانشگاه عهده دار آن است در تعیین نوع و کیفیت آموزش به دانشجویان بسیار تاثیر گذار است.

از جمله وظایف این حوزه می توان به تهیه ی تقویم آموزشی،  ثبت نام داوطلبان ادامه تحصیل در دانشگاه، تعیین و معرفی مدیران گروه های آموزشی،  جذب و ارزیابی اعضای محترم هیات علمی، برنامه ریزی وبرگزاری منظم کلاس­ها، امور مربوط به امتحانات میان ترم و پایان ترم، امور مربوط به برگزاری آزمونهای محلی و سراسری، سنجش و نظارت ، خدمات آموزشی و رایانه­ای اشاره کرد.

به این ترتیب نحوه مدیریت و ساختاربندی مجموعه­ی این وظایف نقش تعیین کننده ای در کیفیت کار و رسالت اصلی دانشگاه یعنی آموزش دارد.

از نظر چارت سازمانی نیز این حوزه در قالب معاون آموزش، مدیر کل آموزش، روسای دانشکده ها،  روسای امور آموزشی و دانشجویی دانشکده ها، مدیران گروه های آموزشی، کارشناسان گروه، مسوولان جذب، کارگزینی هیات علمی، سنجش و نظارت، ثبت نام  و  امتحانات همچنین برنامه ریزی کلاس ها و بایگان آموزش دانشکده ها قابل تعریف است.