*توجه مهم :

ابتدا در سایت مرکز آزمون (www.azmoon.org) ثبت نام نمایید و اطلاعات خواسته شده در سایت در خصوص پیش دانشگاهی و یا کاردانی ( معدل کل - رشته - تاریخ فارغ التحصیلی ) را به صورت واقعی و مطابق مدرک وارد نمایید در غیر این صورت حذف می شوید. ثبت نام حضوری از نیمه دوم شهریور ماه همین سایت (سایت واحد کرمانشاه ) مراحعه نمایید.

بدینوسیله به اطلاع  پذیرفته شدگان با کنکور  ترم های گذشته (و بدون کنکور در مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته  افرادی که در سایت سازمانwww.azmoon.org )  در نیمسال  مهر ماه سال 97ثبت نام می نمایند

جهت  ثبت نام حضوری و قطعی در مقاطع  :

دکتری  - کارشناسی ارشد - کارشناسی پیوسته – کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد  اسلامی واحد کرمانشاه  در نیمسال   اول (مهر ماه ) سال تحصیلی 1395 می رساند:

 جهت   ثبت نام حضوری به صورت اینترنتی  -  اخذ شماره دانشجویی -  تکمیل فرم های  پیوست ثبت نام  ، اسکن عکس ( عکس بایستی جدید ، تمام رخ  و جهت خانم ها  با حجاب  کامل باشد )به  سایت :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه  قسمت آموزش سامانه ثبت نام  از دانشجویان ورودی جدید   مراجعه نمایید و و  سپس بادردست داشتن مدارک زیر ، طبق نوبت درج شده در کارت ثبت نام  به  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه  به اداره ثبت نام مراجعه نمایید.

*  در صورت مراجعه خارج از نوبت به  علت این که سیستم کامپیوتر دانشگاه فقط اطلاعات نوبت همان روز را ثبت می نماید امور شما انجام نمی شود.*

مدارک لازم :
فرم های ثبت نام (پیوست های 1 -2 -3-4- -5 و6)  بصورت کامل تکمیل شود

  1. فر م ها و پیوست های ثبت نام  مربوط به هر مقطع تحصیلی چاپ شده از سایت واحد کرمانشاه ( بصورت مرتب فقط در کاغذ A4 و یک اندازه )

       2- تاییدیه ثبت نام اولیه اینترنتی یا کارنامه قبولی

  1. اصل شناسنامه همراه با تصویر از تمام صفحات از هریک  2  برگ
  2. اصل کارت ملی همراه با 3 برگ تصویر
  3.    شش  قطعه عکس  4/3 تمام رخ با پشت نویسی مشخصات شناسنامه ای ( همان عکس اسکن شده در سایت ، حضور فرد پذیرفته شده جهت ثبت نام حضوری الزامی  است )
  4. اصل کارت پایان خدمت
  5. (جهت  آقایان) همراه با 2 برگ تصویر( جهت داوطلبان مشمول معافیت تحصیلی صادر می گردد . ثبت نام از  آقایانی که کارت پایان خدمت ندارند با مدرک کاردانی بــه کارشناسی پیوسته ممنوع می باشد)

*  توجه   * برای دانشجویان مقطع دکتری -  کارشناسی ارشد – کارشناسی ناپیوسته ارائه لغو معافیت تحصیلی مقطع قبلی  از دانشگاه مربوطه الزامی است. همراه با یک برگ تصویر

  *  توجه   *  برای دانشجویان انصرافی نیز ارائه لغو معافیت تحصیلی از دانشگاه مربوطه الزامی است. همراه با یک برگ تصویر

  1. پوشه
  2. اصل مدرک پایه به شرح ذیل :          *    مهم   *

اصل گواهینامه پایان تحصیلاتیااصل گواهینامه موقتپایان تحصیلات

در صورت آماده نبودن  اصل  گواهینامه وگواهینامه موقت  بایستی نامه رسمی  از محل تحصیل  ممهور به مهر  با ذکر مشخصات کامل – مقطع و رشته  تحصیلی - قید تاریخ شروع تحصیل وتاریخ  دقیق فارغ التحصیلی ارایه شود

  در غیر این صورت دانشگاه  از پذیرش هر گونه مدرک پایه طبق مقررات معذور می باشد.

افردای که تعهد خدمت به آموزش و پرورش دارند تصویر مدرک برابر با اصل شده ازآن اداره همراهبا نامه رسمی مبنی بر تایید مدرکتحصیلیالزامی است ضمنابایستی تعهد خدمت به گونه ای باشد کــــه

اصل مدرک پایه جهت فراغت از تحصیل را دانشگاه تحویل نمایید در غیر این صورت مدرکی به شما تعلق نمی گیرد.

اصل گواهی  کارشناسی جهت ثبت  نام در کارشناسی ارشد همراه با 4 برگ تصویر(در صورت ارائه گواهی موقت یا نامه به شرح فوق الذکر چک یا سفته به مبلغ   5 میلیون تومان الزامی است )

اصل گواهی کارشناسی ارشد جهت ثبت نام  دکتری همراه با 4 برگ تصویر (در صورت ارائه گواهی موقت یا نامه به شرح فوق الذکر چک یا سفته به مبلغ   15 میلیون تومان الزامی است )

اصل گواهی پیش دانشگاهی یا دیپلم چهار ساله نظام قدیم جهت ثبت نام در کارشناسی پیوسته همراه با 4 برگ تصویر(در صورت ارائه گواهی موقت چک یا سفته به مبلغ  یک میلیون تومان الزامی است

 اصل گواهی فوق دیپلم و یا کارشناسی پیوسته جهت ثبت نام در کارشناسی ناپیوسته همراه با 4 برگ تصویر(در صورت ارائه گواهی موقت یا نامه به شرح فوق الذکر چک یا سفته به مبلغ   یک میلیون تومان الزامی است )

                  *  توجه   *  این دانشگاه صرفا از دارندگان مدرک  پیش دانشگاهی و دیپلم های نظام قدیم  در مقطع کارشناسی پیوسته  ثبت نام به  عمل می آورد.

* دارندگان دیپلم فنی حرفه ای  - کار و دانش  و کلیه متقاضیان شرکت در کاردانی جهت ثبت نام به مرکز سما کرمانشاه به آدرس : بلوار زن به سمت الهیه (چقامیرزا) مراجعه نمایید. تلفن :38303415-38303521