معرفی معاون آموزش

نام و نام خانوادگی: فریبرز یوسفوند

سطح تحصیلات: دکترای مهندسی آب

پست الکترونیک :fyo@iauksh.ac.ir

​جهت مشاهده رزومه ایشان اینجا را کلیک نمایید.