مدارک لازم :


 

 1-مراجعه به سایت دانشگاه قسمت ورودی های جدید (کادر زرد رنگ ) با شماره ملی و شماره شناسنامه وارد سیستم شده و فرم های پیوستی تکمیل گررد و به صورت افقی در کاغذ A4 چاپ گردد.

2- تاییدیه ثبت نام اولیه اینترنتی یا کارنامه قبولی                                                                                                       

3-اصل شناسنامه همراه با تصویر از تمام صفحات از هریک  2  برگ

4-اصل کارت ملی همراه با 2 برگ تصویر

  5-   شش  قطعه عکس  4/3 تمام رخ با پشت نویسی مشخصات شناسنامه ای ( همان عکس اسکن شده در سایت ، حضور فرد پذیرفته شده جهت ثبت نام حضوری الزامی  است )

6 - اصل کارت پایان خدمت یا معافیت  (جهت  آقایان) همراه با 2 برگ تصویر                                                                      

 

*  توجه   * برای دانشجویان مقطع دکتری -  کارشناسی ارشد – کارشناسی ناپیوسته ارائه لغو معافیت تحصیلی مقطع قبلی  از دانشگاه مربوطه الزامی است. همراه با یک برگ تصویر

  *  توجه   *  برای دانشجویان انصرافی نیز ارائه لغو معافیت تحصیلی از دانشگاه مربوطه الزامی است. همراه با یک برگ تصویر

 

      7- اصل مدرک پایه

 

*******************************************************************************

   مهم    در صورت آماده نبودن اصل یا مدرک موقت پایه بایستی نامه رسمی به شرح زیر دارای شماره تاریخ و مهر و امضا شده از محل تحصیل همراه با چک و سفته   ارائه نماید.

گواهی می شود:

آقای /خانم                   فرزند                                   رشته                             مقطع                            با معدل کل                 در تاریخ                         فارغ التحصیل شده است.

 

***********************************************************************************

توجه توجه */ کپی یا اسکن  نامه مورد قبول نمی باشد*/

اصل گواهی کارشناسی جهت ثبت نام در کارشناسی ارشد همراه با 2 برگ تصویرآن.

اصل گواهی کارشناسی ارشد جهت ثبت نام  دکتری همراه با 2 برگ تصویر آن.

اصل گواهی پیش دانشگاهی یا دیپلم چهار ساله نظام قدیم و دیپلم نظام جدید 6-3-3(تجربی- انسانی - ریاضی) جهت ثبت نام در کارشناسی پیوسته همراه با 2 برگ تصویرآن.

اصل گواهیکاردانی یا کارشناسی پیوسته جهت ثبت نام در کارشناسی ناپیوسته همراه با 2 برگ تصویرآن.