رشته های با کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

                               نام رشته

                       مقطع تحصیلی

عمران

کارشناسی پیوسته

حقوق

کارشناسی پیوسته

پرستاری

کارشناسی پیوسته

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی پیوسته

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

 

پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با آزمون می باشد.