ثبت نام ورودی های جدید در سایت سازمان  

معرفی مسئول ثبت نام
لیست رشته های با آزمون
ثبت نام داوطلبان مقاطع کارشناسی پیوسته وکارشناسی نا پیوسته(بدون آزمون)
فرایند ثبت نام  تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد - دکتری تخصصی و رشته های با آزمون در مقطع کارشناسی
فرایند ثبت نام در دوره دکتری پژوهش محور
ثبت نام داوطلبان کارشناسی ارشد -دکتری پذیرفته شده با ازمون بهمن ماه و یا نیمسال های گذشته که تا کنون مراجعه ننموده اند
فرایند انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید
دستورالعمل و فرایند ثبت نام
مدارک ثبت نام
فرم های ثبت نام با تاخیر
اطلاعیه های ثبت نام
سئوالات متداول