معرفی


 

 1- رئیس اداره فارغ التحصیلان

نام و نام خانوادگی: شراره ترکمن

تحصیلات:  

 

 

 

 

 

2-فروزان جوادیان  -  کارشناس صدورگواهینامه موقت – کاردانی آموزش ابتدایی -شروع همکاری:ازسال1373

 

3-بهاره مرادی  - کارشناس صدور دانشنامه -  کار شناسی ارشدزیست شناسی -  شروع همکاری:ازسال1385

 

4-لیلا حسنی جعفری    -  نماینده فارغ التحصیلان در دانشکده علوم انسانی –کارشناس علوم تربیتی

 

5-زهرا فرحناکی - اپراتور اداره فارغ التحصیلان –کار شناس آموزش ابتدایی. شروع همکاری:ازسال1390

 

5-جلال سرورشعبان - نماینده فارغ التحصیلان در دانشکده کشاورزی –کار شناس بازرگانی

 

5-نعمت اله بهادری - نماینده فارغ التحصیلان در دانشکده علوم پایه –کار شناس عمران

 

5-مسعود اسماعیل زاده- متصدی صدور ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی –کار شناس آموزش ابتدایی